4,5 mill
innsamlede midler i 2015
86%
direkte til formålet
9%
i driftskostnader
5%
i lønnskostnader