4,8 mill
innsamlede midler i 2018
74,4%
direkte til formålet
12,5%
i driftskostnader
4,6%
i lønnskostnader