4,9 mill
innsamlede midler i 2016
77%
direkte til formålet
17%
i driftskostnader
5%
i lønnskostnader