5,5 mill
innsamlede midler i 2017
79%
direkte til formålet
14%
i driftskostnader
5%
i lønnskostnader