#GIHÅP


    Slik fordeles støtten:

Snu tragedie om til håp!

I denne stund er det svært mange unge voldtatte jenter som trenger hjelp og omsorg. Jentene har opplevd mye vondt, og er avhengige av den hjelpen de får. Jentene er fra to år og oppover. Det finnes ingen systemer som hjelper disse jentene. Vi er deres eneste mulighet til å få hjelp. Din støtte gir disse jentebarna nødvendig beskyttelse og hjelp!

Ditt bidrag gir også hjelp til foreldreløse barn, gir økt utdanning- og helsetilbud til nødlidende og bidrar til fred og forsoning i krigsherjede land. Dette går pengene dine til akkurat nå →

4,9 mill
innsamlede midler i 2016
77%
direkte til formålet
17%
i driftskostnader
5%
i lønnskostnader