Disse hjelper vi

Rune Edvardsen, grunnlegger og leder av Dina-stiftelsen, henter ut voldtatte jenter av Kongos skoger.

1100 kvinner og jenter helt ned til spedbarnsalderen voldtas hver dag i Den demokratiske republikken Kongo. I denne stund er det svært mange jenter som trenger hjelp og omsorg.

Der krigen herjer som aller verst, har Dina-stiftelsen startet to sentre for voldtatte jenter. Her får 270 jenter hjelp, omsorg og en ny start. Dina-stiftelsen er deres eneste mulighet til å få hjelp, og stiftelsen ønsker å utvide et av sentrene slik at enda flere jenter kan få nødvendig hjelp.

Spedalsk mann utrykker sin takknemlighet til leder av Dina-stiftelsen

Spedalske opplever å bli utstøtt av samfunnet, og dette kan gjøre det vanskelig for ofrene å opprettholde den økonomien de en gang hadde. Stiftelsen samarbeider med en lokal organisasjon som driver aktivt arbeid blant ofre for sykdommen.