Barnehjemsbarn i India

Foreldreløs jente i India.
ProsjektForeldreløse barn
StedAndra Pradesh, India
HjelperForeldreløse barn
Startet2012

Med støtte fra faddere får flere hundre foreldreløse og fattige barn mat, utdanning, husly, klær og et miljø av omsorg. Dette gjøres gjennom et samarbeid med Tor Inge Vasshus og den indiske organisasjonen Manna Ministries. Slik hjelper vi barn som daglig opplever brudd på menneskerettighetene.

I 2012 ble det satt i gang en innsamlingsaksjon for å rekruttere faddere til barn som bor på barnehjemmene til Manna Ministries, som er lokalisert flere steder i staten Andra-Pradesh.

Barna som får hjelp deles inn i fire kategorier:

 • Foreldreløse barn som ikke har foreldre eller villige slektninger til å ta vare på dem.
 • Barn som har en av foreldrene, men er i dyp fattigdom som setter dem i fare.
 • Et barn som har begge foreldrene, men er i en situasjon med misbruk, og i fare for barnearbeid, barneekteskap eller menneskehandel.
 • Barn av dyp fattigdom som har begge foreldre som trenger hjelp i å gi barnet en fremtid.


Faddernes bidrag blir brukt til å gi barna mat, klær, utdanning samt medisinske utgifter som kan oppstå. Midlene brukes ikke individuelt, men som i en vanlig familiehusholdning  – til å ta seg av barna og for å opprettholde hjemmet.

Jenter er mindre verdt

Ofte er det indiske kvinner og jenter som lever under de verste forholdene. India er rangert som det fjerde farligste landet for en kvinne å bo i. Bare kvinner i Afghanistan, Kongo og Pakistan har mer å frykte.

Flere av jentene som bor på barnehjemmene til Manna Ministries har blitt forlatt til å dø på søpla av sine egne foreldre. Dessverre opplever millioner av indiske jentebabyer å aborteres, kveles, forgiftes, forfryses eller sultes i hjel, kun fordi de er jenter.

En av grunnene til at dette skjer er sosialøkonomiske forhold. India forsøker å være et moderne og utadvendt samfunn, men samfunnet styres likevel på gamle tradisjoner. De fleste ekteskap er arrangerte og innebærer «forhandlinger» mellom familier. Skikken er at foreldre eller slekten til en kvinne må overlate en medgift når hun gifter seg. Medgiften er en formue som skal balansere den mannlige arveretten, slik at et hushold skal få økonomisk hjelp fra både mannens og hustruens familie. Kravet gjør at mange familier er gjeldsslaver resten av livet og fører til at jenter er mindre ønsket. Selv om myndighetene har gitt forbud om medgift for over 50 år siden, har problemene med medgift heller økt enn avtatt.

Hinduistiske gravskikker spiller også en rolle i hvorfor gutter er mer attraktive en jenter. Hinduer tror at når man dør vandrer sjelen inn i nye vesener som fødes. Denne sirkelen av gjenfødelser kalles «samsara» og har ingen slutt eller begynnelse. Det er alle hinduers mål om å komme seg ut av gjenfødelsen ved å oppnå «moksha» som er frihet innen hinduismen. Hinduistiske gravskikker kan derfor spille en rolle med at gutter er mer attraktive. Det er en tro at en far ikke kan oppnå «moksha dersom ikke en sønn tenner gravbålet. Slik bringer en sønn ære til familien, mens en datter blir en økonomisk katastrofe.

Utdanning hjelper barna ut av fattigdom

Barna på barnehjemmene får utdanning som gir dem kunnskapene til å unngå fattigdom. Når de kommer til 10. klasse må de ta en eksamen. Dette bestemmer om de vil ta videre utdanning. Noen barn vil da gå videre til tekniske skoler og noen vil gå på høyskole. Når barnet er 18 år forlater de barnehjemmene.

Mange av barna jobber i dag som leger, sykepleiere, lærere, advokater, ingeniører, pastorer, noen er i hæren, jobber med datamaskiner eller er innen forretningsvirksomhet.

For mange indere er det vanskelig å komme seg ut av den ekstreme fattigdommen og nøden. Fattige har ofte mangel på utdannelse og fast inntekt. Hvis de klarer å finne arbeid, er det ofte bare dagarbeid og daglønn. De har heller ingen rettigheter eller beskyttelse dersom de blir syke eller skadet på arbeid. De fleste vet ikke noe om hvilke rettigheter de har.

India er det landet i verden med flest analfabeter. Hele 270 millioner indere kan ikke lese og skrive. Kvinnene utgjør 2/3 av analfabeterne.

India er også det landet med største barnedødelighet. Av alle barn i verden som dør før de fyller fem år, er en av fem indisk. Årsaker er dårlig hygiene, mangel på kunnskap om helse og sykdom, manglende vaksinering og underernæring blant fattige.

I følge Redd barna er den høye barnedødeligheten meningsløs, og at mer fattige land har løst problemene bedre. UNESCO mener barnedødeligheten ville ha vært 61 prosent lavere, dersom alle indiske kvinner hadde fullført videregående opplæring, og mener utdannelse er en av de mest effektive måter å forbedre barns helse. Utdannede kvinner har større bevissthet om sine rettigheter, og større tillit og frihet til å ta avgjørelser som påvirker deres liv, forbedre sin egen og barnas helse og sjansene for å overleve, og øke deres arbeid prospekter. De mener også å sikre at jenter som bor på skoler er en av de mest effektive måtene å avverge barneekteskap og tidlig fødsel på. Dette er til stor hjelp for jentene på barnehjemmene til Manna Ministries.

Barnefattigdom kan bli kronisk

I følge studier gjort av en velferdsorganisasjon i India er det forventet at foreldreløse barn vil øke fra 20 millioner til 24 millioner i løpet av 2011 til 2021. Økningen av foreldreløse barn og barnearbeid betyr en økning i prosentandel analfabeter, tidlig graviditet og relaterte konsekvenser som økt dødelighet av spedbarn og unge mødre, økte tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer og HIV/AIDS og misbruk av narkotiske stoffer. Hvis denne tilstanden blir overlevert til neste generasjon kan barnefattigdom bli kronisk.

Bilder fra prosjektet:

Klikk på bildene for større bilder og beskrivelse:

 • Kvinnene utgjør 2/3 av analfabeterne i Inda. Derfor er det ekstra viktig å sikre jenter skolegang. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Disse foreldreløse guttene får omsorg av Manna Ministries. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Elevene får kunnskapene til å holde seg friske og til å unngå fattigdom. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Biblioteket på skolen som tilhører et barnehjem i Hyderabad. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Barna liker å synge og danse. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Barna får lære matte på skolen. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Slik sover barna på barnehjemmene. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Ansatt kvinne lager mat til barna. Foto: Nathalie Edvardsen.
 • Barneseng til de minste barna. Foto: Nathalie Edvardsen.