Tanzania

Liten afrikansk jente bærer på sin søster.

Tanzania er det landet som har fått mest bistand fra Norge. Landet består av fastlandsdelen Tanganyika og øyene Zanzibar og Pemba. I 1964 oppstod Tanzania som en forbundsrepublikk. Før den tid var fastlandsdelen tysk protektorat, deretter britisk mandatområde. Tanganyika ble uavhengig 1961, mens Zanzibar var britisk protektorat fra 1890 og frem til 1963. Landet er et av verdens fattigste i form av inntekt per innbygger, men det har oppnådd høye vekstrater basert på gullproduksjon og turisme. Det bor over 44 millioner mennesker på fastlandet, mens på Zanzibar bor det litt over en million. Hele 77 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen som er seks kroner hver dag

Norsk bistand
Norsk bistand startet i 1962, og i 1966 ble landet et samarbeidsland. Tanzania har klart å legge til rette for høy vekst, økte innenlandske og utenlandske investeringer og økt makroøkonomisk stabilitet. Samtidig har staten økt innenlandsk skatteinngang, og økt innsatsen på sosiale og noen infrastruktur sektorer. Dette har resultert i fremgang på sentrale helse og utdanningsindikatorer. Fremgangen har vær lav på inntektsfattigdommen og det totale antall mennesker som lever under fattigdomsgrensen har økt. En hovedutfordring for landet i tiden fremover er hvordan veksten kan bli mer inkluderende ved å skape flere arbeidsplasser med lønns og sosiale vilkår over fattigdomsgrensen, særlig for den voksende unge delen av befolkningen som hvert år kommer inn på arbeidsmarkedet

En fredelig nasjon
Med unntak for Zanzibar, har Tanzania vært en fredelig nasjon. Landet har prøvd å bidra til stabilisering og samarbeid på det afrikanske kontinentet og har hatt et sterkt engasjement i den Afrikanske Union (AU). Globalt har landet vært forkjemper for bedre helse og utdanning i utviklingslandene. Konfliktene i nabolandene har også påvirket, først og fremst gjennom den store flyktningkontingenten som Tanzania har vært vertsland for i mange år. Tanzania har også engasjert seg sterkt i fredsprosessene i nabolandene, og har vært spesielt aktiv i fredsprosessen i Burundi.

Religiøs uro
Det er en høy andel av muslimer i Tanzania. På fastlandet er 30 prosent kristne, 35 prosent muslimer og resten stammer fra urfolk tro. Over 99 prosent av befolkningen på Zanzibar er muslimer. Tidligere har det vært politiske demonstrasjoner på øya som har utviklet seg til å bli voldelig og med stor ødeleggelse av eiendom. Det har også vært hendelser på fastlandet hvor politiet har aksjonert mot demonstrasjoner fra opposisjonen som har resultert i tapt av liv. Demonstrasjonene har vært basert på religiøs uro med uttrykk for hat propaganda, attentater mot prester. Med initiativ fra presidenten har representanter fra både de kristne og muslimske samfunn arbeidet for at enkelthendelser ikke skal eskalere videre, men at Tanzania skal fortsette med sin mangeårige praksis av religiøs toleranse.

Dårlig helsetilbud på Zanzibar
Zanzibar har et dårlige helsetilbud for fattige. Dina-stiftelsen bidrar med en mobil klinikk som hver uke drar til fattige landsbyer og med et gratis helsetilbud. Det kliniske teamet består av medlemmer fra ulike religiøse gruppe og deres hjelp skal også bidra til fred og forsoning mellom religiøse grupper.

Dina i Tanzania

Dina-stiftelsen hjelper fattige på Zanzibar ved å gi dem bedre helsetilbud og ved å bidra med samfunnsutvikling. Dina-stiftelsen ønsker nå å bygge barnehjem for de tusenvis av foreldreløse barna på øya.

Vis alle
Vis

Mobil klinikk på Zanzibar

På Zanzibar i Tanzania driver vi en mobil klinikk som tilbyr gratis helsesjekk til fattige på øya.

Vis

Dina-senter på Zanzibar

På Zanzibar ønsker Dina-stiftelsen å gi gatebarn et trygt sted å bo, og yrkesutdanning til fattige.