Indonesia

Fattig barn som bor langs togskinnene i storbyen Jakarta.

Indonesia er en øygruppe bestående av 17 506 øyer, hvor de største er Java, Sumatra, Kalimantan, Ny-Guinea og Sulawesi. Landet befinner seg i et område hvor tre deler av jordskorpen møtes, og har om lag 220 aktive vulkaner. Jordskjelv er et vanlig fenomen for indoneserne. Tsunamien som traff enorme områder i Sørøst-Asia og tok livet av mange mennesker, skyldtes underjordiske jordskjelv. Med 230 261 døde var Sumatra i Indonesia området hvor flest mennesker mistet livet. Indonesia er det fjerde mest folkerike land i verden med en befolkning på om lag 251,2 millioner mennesker, og en befolkningsvekst på 1,6 prosent i året. Kulturen bærer preg av religiøst mangfold, med innslag fra hinduisme, buddhisme, islam og animisme. Indonesia er det landet i verden med flest muslimer.

Historie
Fra det 17. århundre var Indonesia kolonisert av Nederland. Under andre verdenskrig invaderte Japan landet, noe som satte i gang  landets frigjøringsbevegelse. Etter krigen fikk ikke Nederland tilbake kontrollen, og under ledelse av nasjonalistlederen Sukarno ble landet erklært uavhengig i 1949. I urolighetene som fulgte ble hundretusenvis av vanlige mennesker påstått å være kommunister og venstreradikale drept. I 1968 ble general Suharto president og lanserte det politiske programmet «Den nye orden», hvor det ble vektlagt utenlandske investeringer. Landet ble hardt rammet under den asiatiske finanskrisen i 1998. Dette utløste voldsomme protester mot Suhartos autoritære regime, og han gikk av med makten.

Politikk
Indonesia er verdens tredje største demokrati. Både presidenten og nasjonalforsamlingens velges for fem år. Landet er inndelt i 30 provinser, i tillegg til regionene Aceh og Yogyakarta og hovedstadsdistriktet Jakarta. Det har vært avholdt frie valg siden 1998. Aktuelle problemstillinger er å lindre fattigdom, bedre utdanning, forebygge terrorisme, konsolidere demokrati etter fire tiår med autoritært styre, gjennomføre økonomiske og finansielle reformer, stemming korrupsjon, reformere rettssystemet, holder det militære og politiet ansvarlig for brudd på menneskerettighetene, bekjempe klimaendringene og styring av infeksjonssykdommer, spesielt av global og regional betydning.

Økonomi
Under Suhartos styre opplevde Indonesia økonomisk vekst. Den asiatiske finanskrisen i 1998 rammet landet hardt. Årene etter har bruttonasjonalproduktet (BNP) steget. Indonesia er i dag den største økonomien i Sørøst-Asia. Hoveddelen av den økonomiske veksten har vært i øya Java og i hovedstaden Jakarta. Landets mange øyer skaper transportmessige utfordringer. Et godt utbygd transportnett finnes kun i de tett befolkede delene. Indonesias største industrier er olje- og energi, tekstiler, fottøy, gruvedrift, sement, skogsdrift, gummi, matvarer og turisme. De største eksportlandene er Japan, Singapore, USA og Kina. Bruk av olje og kull som energikilder, i tillegg til overforbruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, har skapt store miljøproblemer. Indonesia er verdens største produsent av palmeolje, men palmeoljeplantasjer er en av årsaken til avskogingen. Landet har inngått en avtale om tiltak for å bevare regnskogen.

Med økt økonomisk vekst har også forskjellene mellom fattig og rik økt. Fattigdommen er størst på landsbygda. I følge verdensbanken lever nesten halvparten av befolkningen på under 13 kroner dagen.

Dette er gjort i Indonesia

Indonesia befinner seg i et område hvor tre deler av jordskorpen møtes. Naturkatastrofer er derfor et vanlig fenomen. Dina-stiftelsen har bidratt med klinikker som gir behandling til ofre for naturkatastrofer.

Vis alle
Kvinner som bor på en søppelhaug.
Vis

Dina-klinikk i Manado

I Indonesia har vi bygget en klinikk som gir behandling til fattige som bor på en søppelhaug.

Dina-klinikken i Sidarjo.
Vis

Dina-klinikk i Sidarjo

Dina-stiftelsen har bygget en klinikk som gir behandling til ofre for en pågående naturkatastrofe i Indonesia.

Den mobile klinikken i Indonesia.
Vis

Mobil klinikk i Indonesia

Gjennom en mobil klinikk har Dina-stiftelsen delt ut gratis medisiner og gitt behandling til fattige i Indonesia.