Slik ble din støtte brukt i 2018

Dina-stiftelsen arbeider for at mest mulig av de innsamlede midlene går direkte til jentene våre. Året 2018 hadde Dina-stiftelsen 4 889 425 kroner i innsamlede midler. Av dette gikk 74,4% direkte til prosjektene, 4,6% til lønninger og 12,5% til generell drift. Årsresultatet var 405 849 kroner.

Av driften utgjorde 50% utgifter til reise i forbindelse med tilsyn og oppfølging av virksomheten i de forskjellige land. Den andre halvdelen gikk hovedsakelig til innsamlingsarbeid, pliktige gebyrer, revisor og regnskapsføring.

Vår hjertesak er de voldtatte jentene i Den demokratiske republikken Kongo, og den største andelen av innsamlede midler går derfor til jentene våre ved våre to sentre. De innsamlede midler sørger for at alle voldtatte jenter ved våre to sentre får:

• Mat. Tre måltider om dagen.
• Medisinsk tilsyn. Hjelp via sykepleier ved stiftelsen, kirurgisk behandling, psykologhjelp for traumene, advokathjelp til å følge opp saken.
• Klær. Skoleuniformer, kjoler, undertøy, sko, toalettsaker.
• Utdannelse. 6 år på grunn- skole og 6 år på videregående skole.
• Skolesaker. Bøker, notatbøker, vesker, papir, penner/blyanter.
• Et bedre sted å bo. Sikkerhetsmurer og vakter til å beskytte jentene, ansatte som tar seg av jentene.

Slik ble pengene samlet inn:

Av gavene som ble samlet inn var 1 496 265 kroner gitt av faste støttepartnere til Dina-stiftelsen. 2 367 908 kroner ble gitt i gaver eller samlet inn gjennom andre innsamlingsaksjoner. Dette gjelder skoleaksjoner, veldedighetskonserter, private tilstelninger, bursdagsgaver, julegaver, respons via brever og sosiale medier og mye mer.

Dina-stiftelsen hadde 360 faste støttepartnere i utgangen av 2018. I tillegg var det 240 faste givere som ga sin faste støtte til gatebarna i India.

Resultater i 2018:

• 209 jenter som er utsatt for seksuell vold fikk rehabilitering og utdanning ved våre to rehabiliteringssentre i Øst-Kongo.

• En ny skole for 120 elever ble bygd for de voldtatte jentebarna ved Bukavu-senteret i Øst-Kongo.

• 450 pygmebarn fikk utdanning ved Masisi-fjellet i Øst-Kongo. Deres familier er på flukt i sitt eget land og har fått bosatt seg på et fjell som Dina-stiftelsen har kjøpt til dem.

• Hver uke fikk i gjennomsnitt 300 fattige pasienter gratis medisinsk hjelp og medisiner av vår mobile klinikk på Zanzibar.

• 28 gatebarn og to omsorgspersoner fikk flytte inn på ett nytt barnehjem som ble bygd av Dina-stiftelsen i Iganga, i Uganda sommeren 2018.

• 241 indiske gatebarn fikk et hjem og utdanning ved Rock Children Home til Manna Ministries, i Kismathpur, Hyderabad.

• 4000 sultne gatebarn fikk tildelt mat i Uganda. 350 barn og spedalske fikk mat i Myanmar.

• November 2018 startet stiftelsen byggingen av nye kontorlokaler for den mobile klinikken på Zanzibar. Dette er det første bygget som skal bli en del av et storsenter som skal bestå av en helseklikk, skole og et barnehjem på Zanzibar.

Les årsrapporten her.