Blogg

En ny terapeut arbeider nå med å hjelpe jentene på Dinasenteret med sine traumatiske krigsopplevelser.

Det var stor glede da tre av jentene på Dinasenteret var blitt så friske at de kunne reise hjem til familiene sine i oktober.