Blogg

En ny terapeut arbeider nå med å hjelpe jentene på Dinasenteret med sine traumatiske krigsopplevelser.