Om Dina

Ei lita jente ble redningen til hundrevis av jenter

Dina-stiftelsen ble grunnlagt i 2004, men historien går tilbake til 2002. Stiftelsens leder, Rune Edvardsen, var på en reise i Den demokratiske republikken Kongo da han fikk lille Dina i armene sine. Hennes fortvilte mor fortalte hvordan hennes to år gamle datter var blitt voldtatt av to menn, og hvordan hun ikke hadde råd til å gi sin datter behandlingen hun trengte. Edvardsen tenkte på sine to døtre hjemme – og fikk et sterkt behov for å hjelpe Dina. Det trengtes midler raskt for å få medisinsk behandling til henne. Edvardsen ringte rundt til familie og venner, og fikk i løpet av kort tid nok midler til å sende Dina til sykehus. Året etter stod et hjem for voldtatte jenter ferdig i byen Goma, og Dina var den første jenta som flyttet inn. Dette ble starten på Dina-stiftelsen. Hele historien kan du lese her.

Møte med lille Dina ble redningen til hundrevis av andre jenter som er blitt ofre for en av krigens brutaliteter. I dag gir stiftelsen hjelp til 270 voldtatte jenter på to sentre i Øst-Kongo. Jentene flytter ut når de blir store nok til å klare seg selv, og Dina-stiftelsen vil da kunne hjelpe nye jenter. Dina-stiftelsen arbeider for å utvide det ene senteret, slik at enda flere jenter kan få hjelp.

Les mer om stiftelsens prosjekter →

Dina-stiftelsen arbeider i fem land etter følgende visjoner:

Alle barn har rett til trygghet, beskyttelse, omsorg og respekt i tråd med FNs Barnekonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner.

Alle mennesker har en ukrenkelig verdi.

Dina-stiftelsen skal arbeide aktivt for å gi barn og voksne nødvendig hjelp i de områdene som Dina-stiftelsen har i fokus

Dina-stiftelsen skal årlig utgjøre en forskjell for mange menneskeskjebner.

Dina-stiftelsen har derfor som hovedmål å:

  • bidra til å gi trygghet, omsorg og beskyttelse til barn, spesielt i krigsherjede/katastroferammede områder.
  • ta initiativ til og delta i programmer, prosjekter og prosesser som tar sikte på å bedre levevilkår og livsstandard for befolkningsgrupper i utviklingsland, sikre grunnleggende menneskerettigheter og bidra til fred og forsoning.
  • formidle humanitær hjelp til flyktninger, katastroferammede og andre nødlidende – uansett rase, nasjonalitet, politisk oppfatning eller religion.
  • drive informasjonsarbeid i Norge om mennesker i nød, nødens årsaker, nødlidendes menneskelige ressurser og om hvordan mennesker i Norge kan bidra til å avhjelpe nød.

Administrasjonen

Rune Edvardsen

Rune Edvardsen

Grunnlegger / Leder / Styreformann

Vis profil
Nathalie Edvardsen

Nathalie Edvardsen

Administrasjonsleder / Styremedlem

Vis profil
Martin Heskestad

Martin Heskestad

Næringslivskontakt / Ambassadørleder

Vis profil
Arnold Dragland

Arnold Dragland

Økonomileder / Frivillig

Vis profil
4,5 mill
innsamlede midler i 2015
86%
direkte til formålet
9%
i driftskostnader
5%
i lønnskostnader

Våre mål akkurat nå:

Dina-stiftelsen vil gi trygghet og omsorg til 128 foreldreløse barn på Zanzibar, i Tanzania. Og 300 fattige barn skal få skolegang.

På den eksotiske øya Zanzibar er svært mange barn etterlatt til seg selv. Derfor har stiftelsen brukt midler på å kjøpe en tomt, og den 23. april 2015 startet arbeidet med å bygge et senter for foreldreløse barn. Senteret skal gi hjelp til 64 foreldreløse jenter og 64 foreldreløse gutter. Her skal det også bygges en skole til 300 fattige barn.

Les mer om prosjektet →Dina-stiftelsen vil gi nødvendig beskyttelse og hjelp til 50 nye voldtatte jentebarn i Den demokratiske republikken Kongo.

Bukavu-senter i Øst-Kongo har nådd sin maksgrense, og vi ønsker å utvide senteret slik at enda flere jenter kan få nødvendig hjelp, omsorg og en ny start. I tillegg til utvidelse av senteret, trenger vi bidrag til å gi jentene mat, klær, utdannelse, skolesaker og medisinsk tilsyn.

Les mer om prosjektet →