Om Dina

Ei lita jente ble redningen til hundrevis av jenter

Dina-stiftelsen ble grunnlagt i 2004, men historien går tilbake til 2002. Stiftelsens leder, Rune Edvardsen, var på en reise i Den demokratiske republikken Kongo da han fikk lille Dina i armene sine. Hennes fortvilte mor fortalte hvordan hennes to år gamle datter var blitt voldtatt av to menn, og hvordan hun ikke hadde råd til å gi sin datter behandlingen hun trengte. Edvardsen tenkte på sine to døtre hjemme – og fikk et sterkt behov for å hjelpe Dina. Det trengtes midler raskt for å få medisinsk behandling til henne. Edvardsen ringte rundt til familie og venner, og fikk i løpet av kort tid nok midler til å sende Dina til sykehus. Året etter stod et hjem for voldtatte jenter ferdig i byen Goma, og Dina var den første jenta som flyttet inn. Dette ble starten på Dina-stiftelsen. Hele historien kan du lese her.

Møte med lille Dina ble redningen til hundrevis av andre jenter som er blitt ofre for en av krigens brutaliteter. I dag gir stiftelsen hjelp til 200 voldtatte jenter på to sentre i Øst-Kongo. Jentene flytter ut når de blir store nok til å klare seg selv, og Dina-stiftelsen vil da kunne hjelpe nye jenter. Dina-stiftelsen arbeider for å utvide det ene senteret, slik at enda flere jenter kan få hjelp.

Les mer om stiftelsens prosjekter →

Dina-stiftelsen arbeideretter følgende visjoner:

Alle barn har rett til trygghet, beskyttelse, omsorg og respekt i tråd med FNs Barnekonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner.

Alle mennesker har en ukrenkelig verdi.

Dina-stiftelsen skal arbeide aktivt for å gi barn og voksne nødvendig hjelp i de områdene som Dina-stiftelsen har i fokus

Dina-stiftelsen skal årlig utgjøre en forskjell for mange menneskeskjebner.

Dina-stiftelsen har derfor som hovedmål å:

  • bidra til å gi trygghet, omsorg og beskyttelse til barn, spesielt i krigsherjede/katastroferammede områder.
  • ta initiativ til og delta i programmer, prosjekter og prosesser som tar sikte på å bedre levevilkår og livsstandard for befolkningsgrupper i utviklingsland, sikre grunnleggende menneskerettigheter og bidra til fred og forsoning.
  • formidle humanitær hjelp til flyktninger, katastroferammede og andre nødlidende – uansett rase, nasjonalitet, politisk oppfatning eller religion.
  • drive informasjonsarbeid i Norge om mennesker i nød, nødens årsaker, nødlidendes menneskelige ressurser og om hvordan mennesker i Norge kan bidra til å avhjelpe nød.
4,8 mill
innsamlede midler i 2018
74,4%
direkte til formålet
12,5%
i driftskostnader
4,6%
i lønnskostnader