- Har vært en ære å være nominert til jenteprisen

Rune Edvardsen

- Har vært en ære å være nominert

Dina-stiftelsen var en av ni finalister til Plan Norges Jentepris som ble tildelt på FNs Internasjonale Jentedag 11 oktober. Prisen gikk til Deeyah Khan som har gjort en fremragende innsats for jenters rettigheter som filmregissør og aktivist. Dina-stiftelsen leder satte stor pris på å være nominert for andre år på rad.

- Med Jenteprisen heder vi de som synliggjør de usynlige og de som gir en stemme til de stemmeløse, sier juryleder Knut Storberget. Sammen med Hanne Kristin Rohde, Navjot Sandu, Wasim Zahid og Dina Nybø Olavsen kåret han vinneren som ble offentliggjort på FNs jentedag 11. oktober.

Blant de 24 nominerte var det ni finalister: Lily Bandehy, statsminister Erna Solberg, Safia Abdi Haase, Deeyah Khan, Ada Sofie Austegard og Stine Sofie-stiftelsen, Anne Marte Stifjell og medarbeidere ved Røde Kors hjelpetelefon mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Laila og Amar Bokhari, Dina-stiftelsen, Charlotte Myrbråten og Hilde Sofie Pettersen for #Jeg har opplevd-kampanjen.

Leder for Dina-stiftelsen, Rune Edvardsen, satte stor pris på å være blant finalistene.  

- Det har vært en stor ære å være nominert for andre gang på rad, og vi er svært glad over at en organisasjon som Plan Norge tilkjennegir vår innsats i Kongo. Problemene med voldtektene i landet er større en noen gang, og verden ser ut til å ha glemt det, sier Edvardsen.

Prisen gikk til Deeyah Khan som på kort tid har markert seg som en av verdens ledende dokumentarister – og en forkjemper for jenters rettigheter. I sitt yrkesliv har hun jobbet for å bekjempe de holdninger som førte til at hun selv forlot familie og hjemland for å overleve; sosialt og personlig. De siste årene har hun stått bak internasjonale konferanser og arrangementer med temaer som menneskerettigheter, ytringsfrihet, vold mot kvinner, tvangsekteskap, æresdrap, religiøs fundamentalisme og terrorisme. 

I februar 2015 arrangerte hun konferansen World Women i Oslo for; «å bringe ekstraordinære individer sammen, for å forsterke deres stemmer, og for å bli med dem i solidaritet i deres kamp for en mer inkluderende og likeverdig verden.»

- Deeyah Khan er en høyst verdig vinner. Som menneskerettighetsaktivist utpeker hun seg ved å mestre både kunstnerisk uttrykk, politisk påvirkning og mobilisering. Hennes historier om enkeltpersoner har ført til systemendring for de jenter som rammes av krenkelser, sier juryleder Knut Storberget til Plan Norge.

Skal bidra til å stoppe diskriminering

Det er fjerde gang Plan Norge hedrer ildsjeler og organisasjoner som gjør en ekstra innsats for å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter. Jenteprisen er blitt en årlig tradisjon og en viktig markering i kampen for jenters rettigheter. Jenteprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner og organisasjoner som jobber for å stoppe krenkelser mot jenter og sikre deres rett til beskyttelse og frihet til å gjøre egne valg. Prisen skal bidra til å stoppe diskriminering av jenter. Innsatsen kan være innenfor områder som forebygging av voldtekt, forhindring av tvangsekteskap, forebygging av kjønnslemlestelse, fremme av utdanning eller formidling av stemmen til jenter som ellers ikke blir hørt i samfunnet.

Generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie, understreker viktigheten av Jenteprisen. 

– Vi vet at temaer som voldtekt, tvangsekteskap og lignende er forbundet med stigma og ofte skam. Forhåpentligvis kan Jenteprisen gi fortjent honnør samtidig som vi sender et signal om at jenters rettigheter er urokkelige, sier Øie.

Kilde: Plan Norge.

Se pressebilder av Rune Edvardsen →

Mer om Rune Edvardsen →