Skattefradrag

Få skattefradrag på dine gaver

Både privatpersoner og bedrifter har rett på skattefradrag for sine gaver til Dina-stiftelsen. Du eller bedriften slipper derfor å skatte for opp til 25 000 kroner når du gir til Dina-stiftelsen.

Skattefordelen er 25 prosent, som vil si at gir du 25 000 kroner i 2016, får du 6250 kroner i redusert skatt. Det gjelder for hver ektefelle, som vil si at for ektepar er det dobbelt.

Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere, og er kun for norske bedrifter og norske givere. Innbetalingen må være innbetalt til konto før 31.12.

Hvis du gir oss ditt personnummer (alle 11 siffer) eller bedriftens organisasjonsnummer kan vi sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene. Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan opplyse om dette på telefon 38 35 75 40.


Les mer på skatteetaten.no →