Testementariske gaver

Gi jentene våre en sikker fremtid

Ved å tilgodese Dina-stiftelsen i ditt testament, gir du hjelp til jenter som er utsatt for seksuell vold i en tidlig alder. Det å skrive testament er enkelt, og sikrer at midlene dine blir brukt slik du ønsker. Dersom du ikke har satt opp testament, regulerer arveloven hvem som arver etter deg. Et testament kan endres eller tilbakekalles fritt.

Du kan velge å gi en større eller mindre del til Dina-stiftelsen – hver eneste gave er veldig velkommen og bidrar til å gi jentene våre en sikker fremtid.

Ta en uforpliktende samtale med Glenn Tønnessen som har ansvaret for testamentariske gaver i Dina-stiftelsen.

  99 20 75 25
  mail(at)dinastiftelsen.no


Hvordan skrive et testament?

Et testament kan skrives alene, men må undertegnes sammen med to vitner som ikke er tilgodesett i testamentet. I testamentet skriver du hva du ønsker skal skje med dine eiendeler etter at du har gått bort. Ektefelle og barn har rett til minstearv og pliktarv, resten kan du disponere over som du ønsker.

For at testamentet skal være gyldig må formreglene være fulgt. Hvis du har overtatt verdier etter gjensidig testament eller sitter i uskifte, bør du få juridisk hjelp til å sette opp testament. Det kan da være spesielle forhold som må tas hensyn til ved opprettelse av testamentet.

Når det gjelder oppbevaring av testament kan testamentet i original leveres inn til tingretten der du bor, hvis fødselsnummer til testator fremgår. Tingretten oppbevarer testamentet uten gebyr. I tillegg er det fornuftig å ha noen kopier som du har selv, og som du eventuelt gir til den eller de du har tilgodesett i testamentet.


Mer informasjon finnes på lovdata.no →

4,8 mill
innsamlede midler i 2018
74,4%
direkte til formålet
12,5%
i driftskostnader
4,6%
i lønnskostnader

Formregler for et testament

  • Må være skriftlig og inneholde dato.
  • Må klart fremgå at det er et testament.
  • Må underskrives av testator med to vitner tilstede. Testamentsvitnene må også undertegne mens testator og begge vitnene er tilstede.
  • Vitnene må være over 18 år, og kan ikke selv være arvinger. Det gjelder også vitnenes familier.
  • Testamentsvitnene må heller ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.
  • I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommendes siste vilje.
  • Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator og i nærværet av vedkommende.
  • Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene.

Mer informasjon finnes på lovdata.no →