Mobil klinikk på Zanzibar

ProsjektHelse
StedZanzibar, Tanzania
HjelperFattige familier
Startet2013

Zanzibar, som er en del av Tanzania, er kjent for sin turisme og vakre strender. Det man ofte glemmer er de mange fattige som ikke får noe igjen fra turismen. Helsetilbudet til de 1,3 millioner innbyggerne er tragisk. Derfor reiser et klinisk team fra Dina-stiftelsen, som består av tre leger, fire sykepleiere og fem kontormedarbeidere, hver uke til nye landsbyer og med et gratis helsetilbud til fattige.

På hvert sted får i gjennomsnitt 236 pasienter behandling. Mange er ofre for HIV/AIDS eller malaria. Andre sykdommer som klinikken ofte behandler er astma, høyt blodsukker, forhøyet blodtrykk, hudinfeksjoner, bronkitt, øyesykdommer, urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, lumbago, diare, gastritt og leddgikt. De som trenger mer hjelp får oppfølging av en lege som driver en statlig klinikk, og som leder teamet når de er ute. 

Gjennom klinikken bidrar klinikken også til fred og forsoning mellom religiøse grupper. Zanzibar er preget av religiøs uro. Over 99 prosent av befolkningen er muslimer, noe som gjør det svært utfordrende for minoritetene. På øya har det vært politiske demonstrasjoner som har utviklet seg til å bli voldelig og med stor ødeleggelse av eiendom. Demonstrasjonene har vært basert på religiøs uro med uttrykk for hat propaganda og attentater mot prester. Det kliniske teamet består derfor av medlemmer fra ulike religiøse grupper og deres hjelp skal også bidra til fred og forsoning mellom religiøse grupper.

Siden klinikken startet i september 2014 og frem til desember 2015 har Dina-stiftelsen hatt 69 utplasseringer. 23 av utplasseringene skjedde i 2015.

Disse stedene ble besøkt i 2015:

Gamba, Fumba, Chuini, Kombeni, Mbuzini, Kiboje Miwani, Kibeni (280 pasienter), Fuoni Migombani, (280 pasienter), Fuoni Kihito Upele (318 pasienter), Ukongoloni (200 pasienter), Mawache Alale, (215 pasienter), Donge Kitaruni (237 pasienter), Donge Karange (202 pasienter), Donge Mtambile (188 pasienter), Fujoni (230 pasienter), Chawaka (234 pasienter), Bungi (201 pasienter), Umbuji (178 passienter), Bwejuu (258 passienter) og Uroa (288 passienter). I tillegg dro klinikken til naboøya Pemba der fattige i Mgagadu og Mizingani fikk hjelp.

Operation Blessing har gått inn med økonomiske midler til å drive den mobile klinikken på Zanzibar.