Slik ble støtten brukt i 2019

Dina-stiftelsen hadde 5 102 863 kroner i innsamlede midler i 2019. Mest mulig av de innsamlede midlene går direkte til jentene våre.

I regnskapsåret 2019 gikk:

  • 87 prosent til formålet
  • 8 prosent til innsamling og drift
  • 5 prosent til lønnskostnader

Vår hjertesak er voldtatte jentebarn i Den demokratiske republikken Kongo, og den største andelen av innsamlede midler gikk derfor til unge voldtektsofre ved våre to sentre i Øst-Kongo. Men en del av midlene gikk også til andre bistandsprosjekter.

Faste givere bidro med til sammen 2 419 897 kroner. 2 091 276 kroner ble gitt i gaver gjennom innsamlingsarbeid eller ulike aktiviteter som skoleaksjoner, veldedighetskonserter, private tilstelninger, burdagsgaver og lignende.

Årets resultat ble kroner -35 167 kroner og var stiftelsens 15. hele driftsår.

Les årsrapporten

Mest mulig av de innsamlede midlene går direkte til jentene våre

Innsamlede midler sørger for at voldtektsofrene ved våre to sentre i Øst-Kongo får:

  • Medisinsk tilsyn. Hjelp via sykepleier ved stiftelsen, kirurgisk behandling, psykologhjelp for traumene, advokathjelp til å følge opp saken.

  • Et bedre sted å bo. Sikkerhetsmurer og vakter til å beskytte jentene, ansatte som tar seg av jentene.

  • Klær. Skoleuniformer, kjoler, undertøy, sko, toalettsaker.

  • Utdannelse. 6 år på barnetrinnet og 6 år på ungdomstrinnet.

  • Skolesaker. Bøker, notatbøker, vesker, papir, penner/blyanter.

  • Mat. Tre måltider om dagen.

Ditt bidrag betyr hjelp til hundrevis av jenter, både i nær fremtid og i videre fremtid.