Slik rammer koronakrisen våre jentebarn

10. mars ble det første tilfellet av korona bekreftet i Den demokratiske republikken Kongo. Siden har det vært en økning av smittetilfeller som førte til at myndighetene innførte portforbud fra 31. mars. Myndighetene la ned forbud mot å være samlet i store folkegrupper. Dina-stiftelsen stengte derfor ned sentrene for voldtatte jentebarn i Bukavu og Goma.

Det ble iverksatt tiltak for å få transportert de 200 jentene hjem til landsbyene sine før landet ble stengt ned. Dette ble gjennomført i samarbeide med barnas foreldre og slektninger til de barna som er foreldreløse. Noen få jenter er fortsatt på sentrene da de ikke har noen andre til å ta vare på dem.

Dina-stiftelsen opplever at det er uheldig at jentene har måttet vende tilbake til landsbyene der de ble utsatt for seksuelle overgrep. De er nå tilbake i konfliktområder, der store deler av befolkningen lider av hungersnød på grunn av koronakrisen.

Dina-stiftelsen har opprettet et samarbeide med sosialarbeidere, politi og myndigheter i landsbyene deres for å gi jentebarna mest mulig beskyttelse under koronakrisen. Stiftelsen sender også ut egne team til å følge opp jentene, og forsørger dem med mat, klær, sko og annet nødvendig utstyr for å hjelpe dem gjennom denne krisen.

Ønsker du å bidra med mat og annet nødvendig utstyr gjennom denne kritiske tiden kan du gi et bidrag til:

Konto: 3000 37 22615
Vipps: 97569

Gaven kan merkes med «korona».

Andre bistandsprosjekter som rammes av korona

På Zanzibar driver Dina-stiftelsen en mobil klinikk, som gir tilgang til grunnleggende helsetjeneste og medisiner til den fattige befolkningen. Klinikken har også vært stengt i noen uker på grunn av korona. Klinikken startet opp igjen 1. juni og er i gang med å oppsøke landsbyer for å tilby medisinsk hjelp. Klinikken behandler i gjennomsnitt mellom 200 og 230 pasienter hver uke. Siden oppstarten har 49 882 mennesker fått behandling og 240 utstasjoneringer er gjennomført. Disse tallene er fra perioden mellom 2013 og 2019.

I Uganda hjelper stiftelsen sårbare gatebarn ut av slummene. På et krisesenter får 36 hjemløse barn mat, klær utdanning og husly. Barna ved senteret har det bra til tross for at pandemien har stengt ned skoler og samfunnet. De gleder seg til at skolene åpner, og til at de kan fortsette den viktige undervisningen som former deres fremtid.

Dina-stiftelsen har også norske faddere som støtter 200 gatebarn ved et storsenter i Hyderabad, i den indiske delstaten Andra-Pradesh. Disse barna er også påvirket av koronakrisen. Senteret følger retningslinjer gitt av de indiske myndighetene. De har daglig overvåkning av barnas helse og ser etter symptomer på korona. En del barn er sendt hjem til foreldre eller slektninger frem til krisen er over.

Dina-stiftelsen har også bidratt med 6000 masker og 400 antibac flasker til  flyktninger som sitter fast i flyktningleirer i Nord-Irak.