Project Description

FOR BARNEHAGER

BARN SOM HJELPER BARN

Barnehager hjelper kongolesiske jentebarn ut av en tragedie, og gir dem livet tilbake. Samtidig lærer barnehagebarn om empati, solidaritet og om menneskerettighetene.

Den demokratiske republikken er et av verdens verste land å vokse opp i. Konfliktene i landet skaper en helt uholdbar situasjon for sivilbefolkningen. Svært mange kongolesiske barn får verken en trygg barndom eller innfridd sine rettigheter til utdanning og et godt helsetilbud.

Svært mange, og særlig i den østlige delen av landet, utsettes barn for seksualisert vold. Det finnes knapt noe land i verden i dag der barn blir utsatt for tilsvarende overgrep og mishandling som i Kongo. Jentene er ekstremt utsatte.

Vår hjertesak er å gi omsorg til jentebarna som utsettes for seksuell vold og overgrep. Der krigen herjer som aller vest har Dina-stiftelsen startet to sentre som gir omsorg og nødvendig hjelp til voldtatte jentebarn.

Vi sørger for at ofrene får:

 • Medisinsk undersøkelse og behandling av skader.

 • Oppfølging og behandling av traumer.

 • Advokathjelp til å følge opp saken.
 • Beskyttelse ved sentrene. Sikkerhetsmurer og vakter til å beskytte jentene og ansatte som tar seg av dem.
 • Utdanning ved stiftelsens skoler. 6 år på barnetrinnet og 6 år på ungdomstrinnet.
 • Tre måltider om dagen.

 • Skoleuniformer, kjoler, undertøy, sko og toalettsaker.

Jentene som får hjelp bor ved stiftelsens sentre i byene Bukavu og Goma. Jentene er fra 2 år og oppover. Dina-stiftelsen gir ofrene hjelp og omsorg frem til de blir store nok til å klare seg selv.

Stiftelsens mål er at jentebarna skal vokse opp til å bli selvstendige og trygge voksne — som ikke lar en tragedie definere hvem de er.

MER OM HVORDAN VI HJELPER

I RAMMEPLANEN STÅR DET:

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

BILDEGALLERI

SOLIDARITETSPROSJEKT I BARNEHAGEN

GI JENTENE EN TRYGG OG GOD FREMTID

Din barnehage kan hjelpe jentebarna til å få den fremtiden som de fortjener. Å støtte jentene kan være engasjerende og lærerikt for både barn, foreldre og de ansatte.

Barnehagen kan f.eks støtte jentene med nødvendig utstyr som skoleutstyr, leker, lekeapparater, klær, sko eller gi støtte til der det er størst behov.

Vi ønsker at barnehagen skal oppleve at de får et tett og nært forhold til jentene de støtter. Noen forslag til hvordan dette kan gjøres er:

 • Barnehagen kan lage noe til jentene på sentrene. Det kan perle smykker/armbånd eller lage tegninger til jentebarna. Deretter kan barnehagen overlevere dette til Dina-stiftelsen, som frakter det med til sentrene ved første anledning. Barnehagen kan i etterkant få tilsendt korte filmsnutter og bilder av jentene som mottar gaven(e) fra barnehagen.
 • De kongolesiske jentene kan også lage tegninger og hilsninger som kan overleveres til barna i barnehagen. Barnehagen kan kontakte stiftelsen dersom det er ønskelig.
 • Korte filmsnutter med hilsninger kan utveksles mellom barnehagen og de kongolesiske jentebarna. F.eks hvis barnehagen støtter med noe spesifikt utstyr kan de kongolesiske jentene sende en hilsen til barna.

RESSURSSENTER FOR BARNEHAGER

Dina-stiftelsen har laget et ressurssenter som kan hjelpe barnehager til å oppnå målene sine i rammeplanen. Bilder, film og informasjon er gjort tilgjengelig her. Ta gjerne kontakt med oss om vi kan bidra med noe.

En representant for stiftelsen kan komme til barnehagen hvis det er ønskelig.

Personalet kan også melde seg opp på en egen nyhetsmail fra Dina-stiftelsen, eller styrer kan videresende epostene vi sender ut. Dette er for at personalet skal kunne holde seg oppdatert om jentebarna som de er med å  hjelper.

TIPS TIL BARNEHAGER

GÅ TIL RESSURSSENTER

 • Arranger solidaritetsuke i forbindelse med FN-dagen 24. oktober. Dette er en passende anledning til å fortelle barnehagebarna om de kongolesiske jentene som ikke får gå på skole, til doktor og som ikke har leker. Gjennomfør aktiviteter med barna som vil være til hjelp for jentene.

 • Arrangere foreldrekafe med innsamling og presentasjon av solidaritetsprosjektet som barnehagen støtter.

 • Engasjer de ansatte og arranger fredagslotteri med personalet.

 • Inviter representanter fra stiftelsen som kan fortelle om hvordan barna bidrar til at jentene får en bedre fremtid.

 • Fortell barna om Afrika. Lær de om dyrene som bor der, og om hvilke dyr som bor i Norge.

 • Fargelegge/male afrikanske dyr

 • Fargelegge/male det kongolesiske flagget og det norske flagget

 • Lær barna litt av språket ved å synge «Jambo-sangen». Teksten inneholder flere vanlig setninger og hilsninger på swahili. Tekst og video ligger tilgjengelig i ressurssenteret.

KONTAKT OSS

Vi oppfordrer barnehager som ønsker å støtte stiftelsen til å opprette kontakt slik at vi kan finne frem til et godt samarbeid. Send oss en e-post så avtaler vi en telefonsamtale.