Project Description

Hjemløse barn i India

Dina-stiftelsen støtter et indisk barnehjem som gir foreldreløse og fattige barn mat, klær, utdanning og husly.

Hjemløs jente som får hjelp i India

I India støtter Dina-stiftelsen et storsenter for gatebarn i Hyderabad, i den indiske delstaten Andra-Pradesh.

Senteret består av et leke- og aktivitetsområde, en skole, spisesal, et internat for gutter, et internat for jenter, et omsorgssenter for barnehagebarn, en helseklinikk, tannlegesenter og en klinikk med fysioterapi. Skolen har velutstyrte klasserom, et datasenter, naturfaglaboratorier, bibliotek og et sysenter. På området ligger det også en bibelskole, en kirke og et konferansesenter.

Senteret har mottatt støtte fra Dina-stiftelsen siden 2012. Norske faddere forsørger 200 av de 354 foreldreløse og fattige barna som får hjelp ved senteret.

Faddernes bidrag blir brukt til å gi barna mat, klær, utdanning samt medisinske utgifter som kan oppstå. Midlene brukes ikke individuelt, men som i en vanlig familiehusholdning – til å ta seg av barna og for å opprettholde hjemmet.

Barna som får hjelp deles inn i fire kategorier:

  • Foreldreløse barn som ikke har foreldre eller villige slektninger til å ta vare på dem.

  • Barn som har en av foreldrene, men er i dyp fattigdom som setter dem i fare.

  • Et barn som har begge foreldrene, men er i en situasjon med misbruk, og i fare for barnearbeid, barneekteskap eller menneskehandel.

  • Barn av dyp fattigdom som har begge foreldre som trenger hjelp i å gi barnet en fremtid.

Prosjektet er samarbeid mellom Dina-stiftelsen, Tor Inge Vasshus og den indiske organisasjonen Manna Ministries.

Utdanning er det viktigste vi gjør for å hjelpe barn ut av fattigdom

For mange indere er det svært utfordrende å komme seg ut av den ekstreme fattigdommen og nøden i landet. Fattige har ofte mangel på utdannelse og fast inntekt. Hvis de klarer å finne arbeid, er det ofte bare dagarbeid og daglønn.

Utdanningen er derfor selve grunnlaget til barnas fremtid. Det gir dem kunnskapene til å unngå fattigdom, og holde seg friske. Det gir dem håp for fremtiden.

Flere av barna som har fått hjelp av senteret arbeider som sykepleiere, leger, lærere, advokater, ingeniører, pastorer, it-konsulent og innen forretningsvirksomhet.