Project Description

FIRMAGAVER

Gi jentebarna utdanning, trygghet & håp

Gi jenter utdanning, trygghet & håp

To millioner kvinner og barn er voldtatt og torturert de siste årene i Den demokratiske republikken Kongo. Aldri har verden sett en krig der seksuell vold har vært mer utbredt.

Siden 2002 har Dina-stiftelsen arbeidet for å hjelpe voldtatte jentebarn i Øst-Kongo. Vi har to sentre der krigen herjer som aller verst. Her får voldtatte jenter et hjem, beskyttelse, medisinsk tilsyn, skolegang og hjelp til å bearbeide traumene.

Vi jobber for at jentebarna skal vokse opp til å bli trygge og selvstendige voksne – som ikke lar en tragedie definere hvem de er. Dette er krevende arbeid vi ikke klarer alene. Derfor trenger vi deg som samarbeidspartner.

SLIK HJELPER VI OFRENE

Et kongolesisk jentebarnsom får medisinsk behandling ved lokale sykehus.
Dette jentebarnet ble gravid som tenåring som følge av voldtekten. Den unge moren og barnet hennes har fått hjelp av Dina-stiftelsen.
Jentebarn på skolebenken ved Dina-stiftelsens senter i Den demokratiske republikken Kongo.
BLI EN SAMARBEIDSPARTNER

Slik kan din bedrift støtte Dina

BROSJYRE

RESSURSSENTER

1. Finansiell støtte, valgfritt beløp

På vårt første trinn bidrar din bedrift med et fast beløp hvert år. En måte å gjøre det på kan f.eks. være å hoppe over de vanlige julegavene ett år, og heller gi en gave til Dina-stiftelsen.

For gaven som gis kan bedriften motta eksponering på våre nettsider, samt det dere trenger av informasjonsmateriell.

I noen tilfeller kan det være aktuelt at representanter fra stiftelsen besøker bedriften og informerer om stiftelsens arbeid. På denne måten bidrar dere til å gi mange barn en lettere hverdag, og et håp om en bedre fremtid.

Beløp fra 5000 til 100 000 kroner

2. Støtte i form av kompetanse og utstyr

På andre trinn går din bedrift inn i et noe mer forpliktende samarbeid med stiftelsen. Det blir tilrettelagt intern informasjon om prosjektet dere velger å støtte. Og dere gis mulighet for å besøke prosjektet sammen med representanter fra Dina-stiftelsen. I noen tilfeller vil man bli bedt om å bidra med kompetanseoverføring.

Dere får tilgang til å bruke representanter fra Dina-stiftelsen i intern opplæring og ved samlinger. Bedriften får også markedsføring gjennom Dina-stiftelsens digitale kanaler og nyhetsbrev.

Beløp fra 100 000 til 500 000 kroner

3. Støtte med minimum 500 000 kroner

På tredje trinn er din bedrift svært involvert i stiftelsens arbeid og er en delaktig part i at prosjekter blir gjennomført. Her søker vi samarbeidspartnere som har en kjerne-virksomhet som kommer prosjektene til gode, og bedrifter som er villige til både å overføre teknologi og kompetanse i de landene vi arbeider i.

På trinn tre får bedriften tilrettelagt intern informasjon om prosjektet dere velger å støtte. Dere vil få tilgang til å bruke leder av Dina-stiftelsen i intern opplæring og ved samlinger. Bedriften vil spille en aktiv rolle i gjennomføring av prosjektene og er on-site ved flere anledninger. Det vil bli gitt en bred markedsføring av bedriften gjennom Dina-stiftelsens digitale kanaler og nyhetsbrev.

Beløp fra 500 000 kroner og oppover

VI VIL SAMARBEIDE

Vi ser etter samarbeidspartnere som har et genuint ønske om å være en positiv bidragsyter for at barn skal ha en trygg og omsorgsfull oppvekst.

STØTT ET VALGFRITT PROSJEKT

Dersom ikke annet er spesifisert vil støtte fra din bedrift i all hovedsak gå til å gi omsorg til unge voldtektsofre i Den demokratiske republikken Kongo eller støtten vil brukes der det er størst behov.
Bedriften kan også velge selv hvilket bistandsprosjekt de ønsker å støtte.

DISSE HJELPER VI
SKATTEFRADRAG

BEDRIFTER FÅR FRADRAG PÅ FIRMAGAVER

Bedrifter har rett på inntektsfradrag på sine gaver til Dina-stiftelsen. For å få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) må gavene være på mellom 500 kroner og 50 000 kroner.

Det maksimale inntektsfradraget gjelder totalt av det bedriften gir til frivillige organisasjoner. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen, og dette kan endre seg fra år til år.

Alle bidrag må være på Dina-stiftelsens konto innen 31. desember for å få få inntektsfradraget det aktuelle året.

LES MER PÅ SKATTEETATEN.NO

EN JULEGAVE SOM GIR HÅP

La årets julegave gå til jentebarna som er ofre for krigens brutaliteter i Øst-Kongo. Din gave bidrar til at voldtektsofrene får nødvendig hjelp, og gir de unge jentene fremtid og håp.

TA EN UFORPLIKTENDE SAMTALE

Få prosjektbeskrivelse og mer informasjon om hvordan din bedrift kan hjelpe.