Project Description

Få fradrag på dine bidrag

Både privatpersoner og bedrifter har rett på inntektsfradrag på sine gaver til Dina-stiftelsen.

For å få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) må gavene være på mellom 500 kroner og 50 000 kroner.

Det maksimale inntektsfradraget gjelder totalt for det du gir til frivillige organisasjoner. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen, og dette kan endre seg fra år til år.

Ektefeller har hvert sitt maksimalbeløp. Til sammen kan altså ektepar få 100 000 kroner i fradrag.

Alle bidrag må være på Dina-stiftelsens konto innen 31. desember for å få få inntektsfradraget det aktuelle året.

Sørg for at du får fradraget

For å få inntektsfradrag må Dina-stiftelsen innberette ditt bidrag til Skattemyndighetene. For å utføre denne oppgaven trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens organisasjonsnummer.

Fødselsnummer kan oppgis ved å ringe til 38 35 75 40. Vi anbefaler å ikke sende dette på epost da dette ikke er en sikker kanal. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang.

Bedrifter kan sende organisasjonsnummeret på epost til mail(at)dinastiftelsen.no.

Noen gaver gir ikke fradrag

Dessverre gis det ikke automatisk inntektsfradrag på gaver gitt via Vipps og Facebook. Det er fordi stiftelsen ikke mottar nok personopplysninger om giver av gaven for å kunne innberette gaven til Skattemyndighetene.

Dersom du vil ha fradrag for disse gavene må du kontakte stiftelsen på mail(at)dinastiftelsen.no eller på telefon 38 35 75 40. Det er en fordel om du kan sende oss en kvittering på gaven du har gitt til stiftelsen eller ha denne klar når du kontakter oss.

På gaver som gis i forbindelse med bursdag, bryllup eller begravelse/bisettelse går inntektsfradraget til jubilant, brudepar eller nærmeste pårørende. Dette er fordi gaven i utgangspunktet ble gitt til bursdagsbarnet, og deretter videre til oss.

Det vil si at dersom du gir en gave til stiftelsen i forbindelse med en bursdag, er det bursdagsbarnet som får fradraget.

Andre innsamlinger er ikke fradragsberettiget. I silke tilfeller er det også andre mennesker som har bidratt, og det blir da feil å gi fradraget til initiativtaker.
Det mottas heller ikke inntektsfradrag for gaver som gis anonymt.

Årsoppgave

På nyåret sender vi ut årsoppgave over fjorårets gaver til alle våre givere. Årsoppgaven inneholder informasjon om alle gaver du har gitt til Dina-stiftelsen i løpet av det foregående kalenderår. Dette er vi pålagt til å gjøre av Skattedirektoratet.

Dersom vi har fødselsnummeret ditt, går innmeldingen av gaver automatisk. Gavebeløp kommer ferdig utfylt på selvangivelsen.