Project Description

Funksjonshemmede barn i Uganda

De er ofre for forsømmelse, alvorlig overgrep, drap og låses inne i husene hele livet. Forsømmelsen fra foreldre og fra samfunnet har gitt dem dype sår som de må føle på hver eneste dag. Dette er situasjonen til mange funksjonshemmede barn i Uganda.

Funksjonshemmet barn i Uganda

Funksjonshemmede barn i fattige land står hver dag overfor barrierer som stigma og diskriminering for bare å være den de er. Dette er noen av de mest sårbare barna i verden. De blir glemt, skjult og systematisk etterlatt.

I Uganda finnes det mange tilfeller der foreldrene tar barnas liv og ofrer dem på grunn av overtro. De aller fleste blir ekskludert fra skoler og muligheter for arbeid, som i praksis er en garanti for at de vil leve som de fattigste av de fattige.

Dina-stiftelsen støtter en lokal stiftelse i Uganda, som har fokus på funksjonshemmede barn som fremmer trivsel, kompetanse og integrering av funksjonshemmede i samfunnet.

«Special Children Special People» ble startet av Moses, som bare var en skoleelev da han valgt å utgjøre en forskjell i livene til barn med spesielle behov.

Moses sin fetter, Justine, var diagnostisert med epilepsi, og foreldrene hans mente at sykdommen var forårsaket av hekseri. Justine påførte familien skam, og ble holdt i skjul i familiehjemmet. Han fikk lite oppmerksomhet fra foreldrene.

Gjennom hele oppveksten ble slektninger og besøkende advart fra å omgås med ham. De ble fortalt av familien at sykdommen og forbannelsen kunne smitte over på dem. Justine fikk aldri omgås med andre, eller fikk aldri gå på skole slik som andre barn.

Moses hadde fått streng beskjed om ikke å være sammen med Justine. Han ble advart om at han kunne bli smittet av sykdommen. Men på skolen fikk Moses lære mer om epilepsi, og at sykdommen ikke var smittsom.

Moses begynte derfor å tilbringe tid sammen med Justine, til tross for at dette var noe familien ikke likte. For første gang hadde Justine en venn. Vennskapet vakte oppmerksomhet i hele landsbyen. Rykter begynte å spre seg om at Moses hadde unike egenskaper siden han ikke var blitt smittet. Flere barn med funksjonsnedsettelse ble derfor sendt for å være med Moses, som førte til at han ble nesten kastet ut av sin egen familie.

En morgen ble Moses fulgt av Justine til skolebussen. Denne morgenen forsvant han på veien hjem, og siden har ingen sett han.

Etter at Moses var ferdig utdannet, engasjerte han et par frivillige, og etablerte stiftelsen Special Children Special People i Uganda.

Dina-stiftelsen har startet et samarbeid med den lokale stiftelsen for å være med å drifte, utvikle, forbedre og ekspandere arbeidet for disse barna som behandles som mindre enn mennesker, uten håp, og som ikke får gå på skole.

Funksjonshemmet barn i Uganda
Funksjonshemmet barn i Uganda
Funksjonshemmet barn i Uganda