Project Description

Gratis helsetjenester redder liv

Det er en menneskerett å ha tilgang til helsetjenester, men det er fremdeles altfor mange som ikke har det. Dina-stiftelsens mobile klinikk gir de fattigste på Zanzibar tilgang på grunnleggende og livsviktig helsesjekker.

Zanzibar er en del Tanzania og består av hovedøyene Unguja og Pemba. Øyene ligger i Indiahavet, to timer med hurtigbåt øst for Dar-es-Salaam, som er hovedstaten i Tanzania. Regionen er delvis selvstyrt, med egen president, eget parlament og egne departementer for de viktigste innenriksfunksjonene.

For turister kan Zanzibar fremstå som et tropisk paradis, men store deler av befolkningen lever under svært dårlige kår.

UTFORDRENDE FOR FATTIGE Å BENYTTE SEG AV LOKALE HELSETJENESTER

Av de 1,3 millioner innbyggere er det mange som mangler tilgang til helsetjenester. De fleste innbyggerne bor mindre enn 5 km fra en helseklinikk. Likevel er tilgangen til grunnleggende helsetjenester vanskelig, fordi store deler av befolkningen ikke har råd til å betale for transport, sykehustjenester og medisiner.

Tilbudet ved de store sykehusene er også begrenset, og dødsfall eller komplikasjoner kan skje som følge av ressursmangler.

OPPSØKER DEN FATTIGE BEFOLKNINGEN MED GRATIS HELSETJENESTER

Det er stort sett den fattige delen av befolkningen som ikke kommer seg til de lokale sykehusene. Dina-stiftelsen har derfor etablert en mobil klinikk som tilbyr helsetjenester til den fattige befolkningen ved å dra ut til landsbyene. Lokalbefolkningen får tilbud om gratis helsekontroll, behandling og gratis medisiner.

Stiftelsen samarbeider med de lokale myndighetene for å få flest mulig til å oppsøke klinikken når den er ute.

Det kliniske teamet som følger klinikken, består av frivillige leger og sykepleier. Til vanlig arbeider disse ved lokale sykehus, men arbeider ved den mobile klinikken i helgene.

Den mobile klinikken består av følgende:

  • Laboratoriediagnostikk

  • Resepter (utskrevet av leger)

  • Apotek (medisiner)

Sykdommer som det oftest gis behandling for er malaria, halsbetennelse, infeksjon i øvre luftveier, lungebetennelse, bronkitt, allergiske reaksjoner, eksem, øre-nese-hals problemer, øyesykdommer, urinveisinfeksjon, bekkeninfeksjon, hudsykdommer, brystbetennelse, menstruasjonssmerter, hypertensjon, anemi, artritt, lumbago og nervesykdommer

Klinikken har tilgang til mange typer medisiner gjennom støtte fra Operation Blessing.

Pasienter som har behov for mer hjelp blir henvist videre til sykehus.

Mobil klinikk oppsøker nye landsbyer hver uke

  • På tirsdager møtes de frivillige og foretar en evaluering av forrige utstasjonering. Eventuelle omorganisering gjøres da.

  • På onsdager drar deler av teamet til landsbyen som skal være det neste stedet som får hjelp. Det gjøres da avtaler med lokale myndigheter, landsbyboere og det velges hvor klinikken skal plasseres.

  • På torsdag klargjøres medisinene. Det gjøres eventuelle kjøp og påfyll av medisiner og utstyr er nødvendig å ha med.

  • På fredager gjøres det en ny tur til landsbyen. Mye av utstyret blir kjørt ut, og det gjørs endel forberedelser på stedet.

  • På lørdager drar hele teamet ut tidlig om morgenen med den mobile klinikken, og behandler mellom 200 til 230 pasienter.

  • Søndag og mandag er fridager.

Fredsbyggende arbeid

En annen side er at den mobile klinikken bidrar til fred og forsoning mellom religiøse grupper på Zanzibar. Over 98 prosent av befolkningen er muslimer. Situasjonen er svært utfordrende for minoriteter.

På øya har det vært politiske demonstrasjoner som har utviklet seg til å bli voldelig og med stor ødeleggelse av eiendommer. Demonstrasjoner har vært basert på religiøs uro med uttrykk for hat propaganda og attentater mot prester.

For å bidra til forsoning mellom religiøse grupper har stiftelsen bevist satt sammen et klinisk team som består av kristne og muslimer. Hensikten er at landsbybefolkningen skal lære at kristne og muslimer kan arbeide sammen, og at det forhåpentligvis bidrar til å redusere spenningen mellom religiøse grupper.

49 882 pasienter har så lang fått hjelp av Dinas mobile klinikk

Den mobile klinikken behandler i gjennomsnitt mellom 200 og 230 hver uke. Siden oppstarten har 49 882 pasienter fått behandling og 240 utstasjoneringer er gjennomført. Disse tallene er fra perioden mellom 2013 og 2019.