Project Description

Slik brukes støtten

Når du støtter Dina-stiftelsen kan du være trygg på at mest mulig av de innsamlede midlene går direkte til formålet.

I regnskapsåret 2019 gikk:

  • 87 prosent til formålet
  • 8 prosent til innsamling og drift
  • 5 prosent til lønnskostnader

Vår hjertesak er voldtatte jentebarn i Den demokratiske republikken Kongo, og den største andelen av innsamlede midler gikk derfor til unge voldtektsofre ved våre to sentre i Øst-Kongo. Men en del av midlene gikk også til andre bistandsprosjekter.

Faste givere bidro med til sammen 2 419 897 kroner. 2 091 276 kroner ble gitt i gaver gjennom innsamlingsarbeid eller ulike aktiviteter som skoleaksjoner, veldedighetskonserter, private tilstelninger, burdagsgaver og lignende.

Årets resultat ble kroner -35 167 kroner og var stiftelsens 15. hele driftsår.

Mest mulig av de innsamlede midlene går direkte til jentene våre

Innsamlede midler sørger for at voldtektsofrene ved våre to sentre i Øst-Kongo får:

  • Medisinsk tilsyn. Hjelp via sykepleier ved stiftelsen, kirurgisk behandling, psykologhjelp for traumene, advokathjelp til å følge opp saken.

  • Et bedre sted å bo. Sikkerhetsmurer og vakter til å beskytte jentene, ansatte som tar seg av jentene.

  • Klær. Skoleuniformer, kjoler, undertøy, sko, toalettsaker.

  • Utdannelse. 6 år på barnetrinnet og 6 år på ungdomstrinnet.

  • Skolesaker. Bøker, notatbøker, vesker, papir, penner/blyanter.

  • Mat. Tre måltider om dagen.

Ditt bidrag betyr hjelp til hundrevis av jenter, både i nær fremtid og i videre fremtid.