Project Description

PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING

Dina-stiftelsen følger norske lover for personvern og EUs personvernforordning fra juli 2018, samt gjeldende forskrifter. I tillegg følger vi med på bransjenormen som er utarbeidet av Innsamlingsrådet.

Opplysningene blir lagret innen EU/EØS-området.

Denne erklæringen gjelder for deg som er givere, støttespiller, ambassadør, jobbsøker eller som er ansatte av Dina-stiftelsen.

Erklæringen er gyldig fra 20. juli 2018.

Behandleransvarlig i Dina-stiftelsen

Dina-stiftelsen er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for at behandlingen skjer i tråd med gjeldende regelverk. Behandlingsansvarlig er daglig leder, Rune Edvardsen. Administrasjonsleder er utnevnt til å stå for gjennomføringen og utførelsen av regelverket.

SLIK BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER:

Det rettslige grunnlaget vi har for behandling av personopplysninger for våre givere er avtalen vi har med deg som giver. Vi benytter oss kun av personopplysninger som du som giver gir oss frivillig.

Alle våre faste givere må være 18 år. Dersom vi skal registrere en fast avtale på en person under 18 år, må dette også registreres sammen med en myndig person.

Informasjonen som lagres og behandles av deg som giver er for å kunne:

 • ta imot bidrag fra deg
 • bekrefte at vi har korrekt identitet på deg
 • administrere og følge opp avtalen vi har med deg
 • informere relevant, målrettet og kostnadseffektivt i ulike kanaler om stiftelsens formål, arbeid og resultater generelt, og andre eventuelle støttemuligheter som finnes i stiftelsen
 • formidle informasjon om stiftelsens arbeid
 • kunne innberette til myndighetene at du skal ha skattefradrag for bidrag dersom du skulle ønske dette
 • kunne bruke personopplysninger til å begrense eller målrette informasjon tilpasset dine interesser i sosiale medier
 • kunne yte god service, eksempelvis å håndtere dine henvendelser på korrekt og profesjonell måte dersom du skulle kontakte oss vedrørende faktureringer, betalingsoppfølging og utøvelse av dine rettigheter

Personopplysninger om deg som giver lagres så lenge det er nødvendig for formålet det ble samlet inn for:

Dina-stiftelsen lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Opplysningene slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Du kan når som helst kontakte oss for å be om å bli slettet. Dina-stiftelsen er pliktet til å slette deg innen 30 dager etter forespørsel.

Dette samler vi inn og lagrer om deg som giver:

Navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, personnummer, beløp, kontonummer og hvordan du ble vervet som giver. Det blir også lagret oversikt over hvilken type informasjon og kommunikasjon vi har sendt og hatt med deg igjennom din tid som giver.

Dina-stiftelsen er lovpålagt til å oppgi ditt bidrag til skattemyndighetene slik at du kan få skattefradrag for dette dersom du ønsker det. Personopplysninger som behandles for å innrapportere til skattemyndighetene om skattefradrag er derfor hjemlet i loven. Det er frivillig å gi fra seg fødselsnummeret sitt, men er nødvendig hvis du ønsker at vi skal rapportere skattefradrag ditt til skattemyndighetene.

Givere oppfordres til å oppgi personnummeret på telefon 38 35 75 40.

Personopplysningene som samles inn er korrekte på det tidspunktet de samles inn. Dina-stiftelsen har innført rutiner for å bidra til at disse er oppdatert, samt retter og sletter feilaktige opplysninger.

Dina-stiftelsen benytter personopplysninger som du som ambassadør for stiftelsen gir oss frivillig. Opplysningene trengs for å kunne sende informasjon og for å holde kontakt med deg som ambassadør.

Opplysninger blir lagret så lenge du er registrert som ambassadør i stiftelsen. Er du som ambassadør i tillegg registrert som giver, vil opplysningene lagres sammen med din giverprofil, og vil ikke bli slettet når du avslutter som ambassadør.

Opplysningene som samles og lagres om deg som ambassadør er:

Navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse og kjønn. Det lagres også en oversikt over hvilken informasjon og kommunikasjon vi har sendt og hatt med deg som ambassadør.

Hvis du søker jobb i Dina-stiftelsen vil vi behandle personopplysninger om deg. Dette gjør vi for å kunne administrere din søknad.

Ved jobbsøking innhenter vi følgende opplysninger:

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, nåværende arbeidsforhold, søknad, CV, referanser, attest, vitnemål og kursbevis.
Personopplysninger som blir innhentet lagres så lenge søknadsprosessen pågår, og vil bli slettet og makulert så snart prosessen er avsluttet.

For å administrere lønn og arbeidsforhold er det nødvendig for Dina-stiftelsen å behandle personopplysninger om ansatte.

Følgende opplysninger kan vi ha om deg som er ansatt:

Navn, adresse, fødselsdato, fødselsnummer, telefonnummer, mobilnummer, epostadresse, lønnstrinn og lønnsvurderinger, søknad, CV, referanser, attest, vitnemål, kursbevis, egenmeldinger, fravær, sykemeldinger, sykehistorikk, permisjonssøknader, advarsler, oppsigelser.

Det registreres også opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon, og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

Opplysningene om den ansatte utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Navn, stilling og arbeidsområdet regnes som å være offentlige opplysninger som kan publiseres på vår nettside.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir opplysningene oppbevart. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Stillingsbeskrivelsen, arbeidskontrakten og eventuelt annen dokumentasjon som stiftelsen ser nødvendig at blir tatt vare på – blir arkivert i personalmappen og arkivmappen.

Utlevering av personopplysninger til andre

Dina-stiftelsen deler ikke dine personopplysninger med andre enn nødvendige samarbeidspartnere, underleverandører og offentlige norske myndigheter som trenger opplysningene for å levere tjenester og utføre oppgaver på vegne av oss. Det er inngått databehandleravtaler med disse aktørene som sikrer at personvernopplysninger ikke skal komme på avveie.

KNIF-regnskap er stiftelsens regnskapsbyrå. ProFundo er systemleverandør og drifter giverdatabasen til Dina-stiftelsen. Det er inngått databehandleravtaler med dem og deres underleverandører.

Dina-stiftelsen har et nært samarbeid med Troens Bevis Verdens Evangelisering. Organisasjonene deler kontorlokaler og IT-systemer. Troens Bevis Verdens Evangelisering utfører flere oppgaver på vegne av Dina-stiftelsen som gir dem innsyn i personopplysninger. Troens Bevis Verdens Evangelisering følger samme lover og regler som Dina-stiftelsen i forhold til personvernregler, og det er også inngått en databehandleravtale med Troens Bevis Verdens Evangelisering

ProFundo er leverandør av gave og giverskjema på dinastiftelsen.no som bruker NETS som betalingsløsning. Se personvernregler for NETS.

Dina-stiftelsen bruker Vipps som alternativ betalingsløsning og til å motta gaver fra deg som giver. Se Vipps personvernregler.

Google Analytics brukes til å analysere bruken av vår nettside for at vi kan optimalisere siden i forhold til bruken. Stiftelsen har anonymisert IP-adressene slik at informasjonen som samles inn ikke kan spores tilbake til deg.

Personvern for jentene vi hjelper

Dina-stiftelsen har som oppgave å bevisstgjøre det norske folk om den seksuelle volden som rammer kvinner og barn i Den demokratiske republikken Kongo. Derfor deler vi historier fra jentene som er under vår omsorg. Av hensyn til personvern til jentene endrer vi navnet på jentene, spesielt hvis det brukes i sammen med et bilde. I noen tilfeller brukes det illustrasjonsbilder sammen med historien.

Dina-stiftelsen deler også historier fra andre prosjekter som stiftelsen har. Også her endrer vi navnet til mennesker i sårbare situasjoner eller forholder oss presseetiske regler nedskrevet i vær-varsom-plakaten.

Dine rettigheter

Som giver har du rett til å kreve innsyn, endring, begrensning og sletting av kontaktopplysninger. Du kan også enkelt reservere deg mot å motta sms, telefon, epost eller post i fra oss ved å kontakte Dina-stiftelsen på følgende måter:

 • Dina-stiftelsen, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal

 • mail@dinastiftelsen.no

 • 38 35 75 40

Det vil alltid være en lenke som følger med epost-utsendelsene som du kan benytte til reservasjoner.

Ønsker du å si opp giveravtalen din eller bli slettet kan du kontakte oss på epost eller telefon.

Hvis om du mener at behandlingen vår er i strid med reglene, eller at vi på andre måter bryter loven, kan du ta kontakt med oss så vi kan rette dette opp. Du kan også klage til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Dina-stiftelsen er opptatt av og arbeider for at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie.

Endringer i personvernerklæringen

Ved endringer i vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning, kan Dina-stiftelsen endre eller revidere denne personvernerklæringen. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på denne siden. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker vårt nettsted.

Kontakt oss

Ring oss eller send oss en epost dersom du har spørsmål eller en henvendelse i forhold til personvern.

 • mail@dinastiftelsen.no

 • 38 35 75 40