Project Description

TESTAMENTARISK GAVE

EN GAVE SOM LEVER VIDERE

Testamentarisk gave gir omsorg og nødvendig hjelp til jenter som er utsatt for seksuell vold i Den demokratiske republikken Kongo. Takk for at du vurderer å støtte jentene våres.

Et testamente sikrer at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker. Dersom du ønsker å gi til andre enn de som er arvinger etter loven, er det å skrive et testament den eneste måten å sikre din siste vilje på.

Det er ikke dyrt eller vanskelig å skrive eller endre et testamente. Dersom du ønsker å inkludere Dina-stiftelsen i ditt testament så kan vi hjelpe deg. Et testament kan også tilbakekalles fritt.

Du kan gi en større eller mindre del til Dina-stiftelsen – hver eneste gave er veldig velkommen og bidrar til å gi jentene våre en sikker fremtid.

HVORDAN SKRIVE ET TESTAMENT?

Et testament kan skrives alene, men må undertegnes sammen med to vitner som ikke er tilgodesett i testamentet. I testamentet skriver du hva du ønsker skal skje med dine eiendeler etter at du har gått bort. Ektefelle og barn har rett til minstearv og pliktarv, resten kan du disponere over som du ønsker.

For at testamentet skal være gyldig må formreglene være fulgt. Hvis du har overtatt verdier etter gjensidig testament eller sitter i uskifte, bør du få juridisk hjelp til å sette opp testament. Det kan da være spesielle forhold som må tas hensyn til ved opprettelse av testamentet.

Når det gjelder oppbevaring av testament kan testamentet i original leveres inn til tingretten der du bor, hvis fødselsnummer til testator fremgår. Tingretten oppbevarer testamentet uten gebyr. I tillegg er det fornuftig å ha noen kopier som du har selv, og som du eventuelt gir til den eller de du har tilgodesett i testamentet.

Formregler for et testament:

  • Må være skriftlig og inneholde dato.

  • Må klart fremgå at det er et testament.

  • Må underskrives av testator med to vitner tilstede. Testamentsvitnene må også undertegne mens testator og begge vitnene er tilstede.

  • Vitnene må være over 18 år, og kan ikke selv være arvinger. Det gjelder også vitnenes familier.

  • Testamentsvitnene må heller ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

  • I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommendes siste vilje.

  • Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator og i nærværet av vedkommende.

  • Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene.

Mer informasjon finnes på lovdata

KONTAKT OSS

Ønsker du å tilgodese Dina-stiftelsen i ditt testament eller har spørsmål i forbindelse med testamentariske gaver? 

Ta en uforpliktende samtale med Glenn Tønnessen som er testamentansvarlig for Dina-stiftelsen. Han kan også formidle kontakt til advokat.

Telefon: 99 20 75 20