Project Description

Dina gir trygghet, omsorg og beskyttelse til sårbare barn

Dina-stiftelsen er en nøytral og uavhengig hjelpeorganisasjon som formidler humanitær hjelp til flyktninger, katastroferammede og andre nødlidende – uansett rase, nasjonalitet, politisk oppfatning eller religion.

Vi arbeider etter følgende visjoner:

  • Alle barn har rett til trygghet, beskyttelse, omsorg og respekt i tråd med FNs Barnekonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner.

  • Alle mennesker har en ukrenkelig verdi.

  • Dina-stiftelsen skal årlig utgjøre en forskjell for mange menneskeskjebner.

  • Dina-stiftelsen skal arbeide aktivt for å gi barn og voksne nødvendig hjelp i de områdene som Dina-stiftelsen har i fokus

Dina-stiftelsen har derfor som hovedmål å:

  • bidra til å gi trygghet, omsorg og beskyttelse til barn, spesielt i krigsherjede/katastroferammede områder.

  • ta initiativ til og delta i programmer, prosjekter og prosesser som tar sikte på å bedre levevilkår og livsstandard for befolkningsgrupper i utviklingsland, sikre grunnleggende menneskerettigheter og bidra til fred og forsoning.

  • formidle humanitær hjelp til flyktninger, katastroferammede og andre nødlidende – uansett rase, nasjonalitet, politisk oppfatning eller religion.

  • drive informasjonsarbeid i Norge om mennesker i nød, nødens årsaker, nødlidendes menneskelige ressurser og om hvordan mennesker i Norge kan bidra til å avhjelpe nød.

Se vedtekter